Den 17 maj behandlade riksdagen ca 600 motioner inom området hälso- och sjukvårdsfrågor. Bland dessa motioner fanns tre motioner som handlade om lipödem och jämlik vård. Alla motionerna avslogs. Riksdagen anser dock att patienter borde kunna jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar genom nationella kvalitetsregister och uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågorna. Tillkännagivandet handlar om nationella kvalitetsregister, som innehåller patientuppgifter om åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvården och ska ge kunskap om hur vården kan förbättras. Riksdagen anser att regeringen borde ge en myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur dessa register kan bli tillgängliga för patienter så att de kan jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar.

Motionärer:

Solvieg Zander och Annika Qarlsson (C)

Marianne Pettersson (S)

Stefan Nilsson (MP)

 

Share This