Bild: medi Sweden

SÖF:s poster om egenvård som Margareta Haag och Helena Janlöv Remneruds står bakom visades vid SFAM:s (Svensk förening för allmänmedicin) kongress 19-21 maj 2021 och vid Svensk Skolsköterskeförenings kongress 25-26 maj 2021. Postern beskriver vikten av samarbete  mellan vårdprofession och patient för att kunna lära sig egenvård och hantera sitt lymf- och/eller lipödem i vardagen.

Här hittar du postern