Har du som lymfterapeut eller annan vårdpersonal funderat på att utveckla ett personcentrerat arbetssätt i er verksamhet?

Många hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter, från individuella avdelningar till hela kommuner och regioner, har idag ambitionen att börja arbeta mer personcentrerat. Därför har GPCC lanserat en helt gratis online-utbildning som kallas Med Människa. Den är ett verktyg för utbildning i och implementering av personcentrerad vård för alla yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt omsorg.

– Många känner nu till personcentrerad vård, och frågan de oftast ställer till oss är hur man kan börja arbeta personcentrerat, säger Irma Lindström Kjellberg, på GPCC, som står bakom utbildningen. Därför har vi på GPCC skapat ett pedagogiskt verktyg där verksamheter själva kan genomföra en utbildning.

Share This