Utebliven rehabilitering och inställda uppföljningar kommer att öka på den vårdskuld som uppstått under pandemin, varnar patientorganisationerna, bland annat Nätverket mot cancer där Margareta Haag är ordförande. De efterlyser en nationell samordning för att möta det ökade behovet av vård och rehabilitering.