Online-utbildning Patient Perspektiv

dec 2, 2022 | Nyheter

Efterfrågan på kunniga representanter som kan föra fram patienternas perspektiv inom forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik växer och behovet av utbildning är stort.

EUPATI Sverige kommer att erbjuda en utbildning som är anpassad för svenska patientföreträdares förhållanden. Utbildningen ska genomföras i två omgångar under 2023–2024 och tas fram i samarbete med representanter från patientorganisationer, offentlig sektor, akademi och industri.

Läs mer HÄR.