Nytt forskningsprojekt om föräldraskap och cancer vid Uppsala universitet.

sep 6, 2021 | Nyheter

Forskningsprojektet kallas ”CONNECTED” och vänder sig till föräldrar som har eller har haft cancer de senaste fem åren och som har barn under 18 år. Målet är att undersöka hur föräldrar som har eller har haft cancer mår i sitt föräldraskap, vilka svårigheter som finns och att utveckla stöd anpassat efter föräldrars behov.

CONNECTED-projektet startades 2021 har som mål att öka kunskapen om psykiskt välmående och familjefunktion hos föräldrar som har cancer och att utveckla ett psykosocialt stödprogram som riktar sig till föräldrar med cancer.

Vill du delta i projektet antingen som forskningspartners eller intervjupersoner i den första delstudien? Läs då mer på projektets hemsida.