Nyfiken på utvecklande ideella uppdrag?

okt 21, 2021 | Nyheter, Nyheter-Ettan

Svenska Ödemförbundet behöver förstärkning av fler aktiva medlemmar – i styrelsen såväl som i arbetsgrupper. För att säkerställa en framtida stark förening med en bred bas av ideella krafter behöver vi vara fler!

Vi står inför ett generationsskifte i SÖF:s styrelse, som idag består av en ordförande och sex ledamöter och två suppleanter. Styrelsen behöver föryngras och kompletteras för att vi även fortsättningsvis ska kunna driva våra uppdrag enligt den verksamhetsplan som varje år beslutas av årsmötet. Allt arbete sker på ideell basis. DU är viktig!

Lämpliga egenskaper är:

  • datorvana och erfarenhet av sociala medier.
  • intresse för eller erfarenhet av vårdpolitiska och/eller hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • kännedom om de diagnoser som finns under SÖF:s tak samt är villig att lära mer om den vård, behandling och de rättigheter som krävs för att förbättra våra medlemmars vardag.

Närstående är en stor tillgång

Som närstående kan du också arbeta i styrelsen och i arbetsgrupper. Närstående har viktig kunskap och erfarenhet och de är en stor tillgång för en patientförening med många sjuka medlemmar.

Är du intresserad eller har frågor, kontakta SÖF:s valberedning, får du veta mer.

Arkiv

Kategorier