För tredje året i rad har SÖF varit med och tagit fram underlag för en riksdagsmotion. Motionen är inlämnad av Stefan Nilsson (MP) och har rubriken ”Diagnos och behandling av sjukdomen lipödem” nummer 2017/18:2101. Den kommer att behandlas av Socialutskottet och av kammaren i vår. Motionen i sin helhet hittar du här.

Share This