Svenska Ödemförbundets ordförande, Margareta Haag, har blivit utsedd till ledamot i Personrådet vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Det är ett forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning. Syftet med rådet är att validera GPCCs verksamhet och forskning ur ett patient- och närståendeperspektiv, att få medlemmarnas input, samt att samskapa mening, innehåll och aktiviteter relaterat till personcentrerad vård.

GPCC baserar all verksamhet på den så kallade kunskapstriangeln. Läs mer: https://gpcc.gu.se/om-gpcc

Share This