En hemsida om lipödem har skapats inom ramen för Projekt Lipödem, som under tre år pågått på Rehab Sfären i Solna. I projektet ingår ett antal patientföreningar däribland SÖF. Här kan du läsa och lära mycket om lipödem. Hemsidan sjösattes de 25 september 2020 i samband med webbkonferensen ”Att leva med lipödem”.

Här hittar du hemsidan

Share This