Nu är översättningen klar för Patientflödesalgoritm för Barnlymfödem och Primärt lymfödem

dec 2, 2022 | Nyheter

En slutgiltigt godkänd patientflödesalgoritm framtagen av arbetsgruppen för Barnlymfödem och Primärt Lymfödem.

VASCERN General Pathway for Pediatric and Primary Lymphedema Swedish

Patientpriset

Patientpriset

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och...