Nu är översättningen klar för Patientflödesalgoritm för Barnlymfödem och Primärt lymfödem

dec 2, 2022 | Nyheter

En slutgiltigt godkänd patientflödesalgoritm framtagen av arbetsgruppen för Barnlymfödem och Primärt Lymfödem.

VASCERN General Pathway for Pediatric and Primary Lymphedema Swedish