Detta är en undersökning för att mäta hur nöjda patienter med diagnoserna lymfödem och/eller lipödem är i samband med utprovning och förskrivning av kompressionsplagg. Undersökningen sammanställs i Sverige av patientorganisationen Svenska Ödemförbundet och gäller kompressionsplagg som bärs dagtid.

Här kan du läsa mer om undersökningens syfte och svara på enkäten