Det nationella Vårdprogrammet för cancerrehabilitering version 3.0 är uppdaterat. Vårdprogrammet är fastställt av Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC) den 9 februari 2021.  Avsnittet om lymfödem ingår i uppdateringen och har nu fyra sidor – 29 till 32 – i vårdprogrammet. Vårdprogrammets rekommendation är att alla patienter med lymfödem bör bedömas av utbildad lymfterapeut kan därför äntligen implementeras. Alla regioner i landet måste se över sin organisation så att behoven kartläggs på ett ordnat sätt och patienten erbjuds behandling och kompressionshjälpmedel på jämlika villkor.

-Jag är glad att efter fyra års arbete i vårdprogramgruppen ha fått med behovet av lymfödemrehabilitering, säger Margareta Haag, ordförande i SÖF.

Läs hela vårdprogrammet här