Har du idéer om hur SÖFs verksamhet ska bedrivas och utvecklas? Som medlem i SÖF har du alla möjligheter att vara med och påverka.

För att motionen ska kunna besvaras vid årsmötet den 30 mars 2019 ska den vara inlämnad senast den 1 februari 2019. Skicka den till info@svenskaodemforbundet.se eller till SÖF, Box 800, 101 36 Stockholm.

Share This