SÖF stod värd för Nordiska Patientrådets för lymf- och lipödem möte den 8 september. Vartannat år träffas de nordiska föreningarna och utbyter erfarenheter och råd för att få en rättvis jämlik vård, tidig diagnos, optimal individanpassad vård och hjälpmedel för alla med sjukdomar och komplikationer.  I år var det SÖFs tur att stå för värdskapet.

På dagordningen stod bland annat att författa en gemensam skrivelse till EU:s Nordiska ministerråd där de nordiska patientföreningarna beskriver läget i respektive land och där ett antal önskemål/rekommendationer ges till Ministerrådet för en förbättrad vård och behandling kroniska ödem

Söndagen den 9 september genomfördes ett seminarium med Dr Karen Herbst, Arizona, USA och Team Dercum. De presenterade aktuell forskning om lipödem och Dercums sjukdom. Margaret Sneddon, ordförande för British Lymfology Society föreläste om vilka kunskaper vårdpersonal bör ha när det gäller vård av kroniska ödem enligt de nya internationella riktlinjer som International Lymphoedema Framework utarbetat.

Karen Herbsts och Margaret Sneddons abstracts från seminariet:

ABSTRACTS Vid Nordiska Mötets Seminarium 9 September 2018
Relaterade länkar:

Ca 90 personer deltog i seminarierna under söndagen.

I Lymfan nr 3 2018 som kommer ut 25-26 september beskrivs mötet och seminarierna mera ingående.

Share This