“Att leva med kroniskt ödem” är en sammanställning av grundläggande kunskap om kroniska ödem och egenvård som krävs för att kunna ta en aktiv roll för kontroll och skötsel av sitt ödem. Författare är Helena Janlöv Remnerud SÖF:s kliniska rådgivare, Lymph Center.

Share This