Under november kommer fakturan på medlemsavgiften för 2019 i din brevlåda. Medlemsavgiften är höjd till 300 kr för ordinarie medlem, vårdpersonal och stödmedlem plus, 125 kr för stödmedlem och 1 025 för företagare. Höjningen beslutades av årsmötet i mars och motivet är följande:

  • SÖFs administrationskostnader har ökat på grund av starkt ökat medlemskap, ökat informationsbehov och kunskapsspridning
  • Kostnaderna ökar för Lymfan där ambitions- och kvalitetshöjningar gör att professionell kompetens måste köpas när ideella krafter inte räcker
  • Den allmänna prisökningen har inte kompenserats genom att avgifterna varit oförändrade sedan 2012.

SÖF hoppas på förståelse för höjningen och ett fortsatt medlemskap 2019.

Share This