Då det är svårt att hålla förteckningen över lymfterapeuter uppdaterad samt att reglerna runt publicering av kontaktuppgifter på internet kommer att  skärpas så har SÖF beslutat att redan nu att stänga ner förteckningen. Istället hänvisar vi till Vårdguiden 1177 där du kan hitta mottagningar i din närhet. Du kan också kontakta ditt landsting/region för att få veta vilka landstingsanslutna medicinska lymfterapeuter som finns. Här hittar du en förteckning över alla regioner och landstings kontaktuppgifter.

Vill du få tag på privata medicinska lymfterapeuter hänvisar vi till Google. Sök t ex på Lymfterapeuter, Lymfterapi

 

Share This