Söndagen den 11 februari 2018 samlades ett 20-tal SÖF medlemmar boende i Region Uppsala för att bilda SÖFs fjärde lokalförening. Mötet valde styrelse, antog föreningens stadgar och döpte föreningen till SÖF Uppsala

Vid mötet deltog regionrådet Malena Ranch (MP), oppositionsrådet Lina Nordquist (L) och Fatane Salehi, Ansvarig Sjukhusövergripande Cancerrehabilitering i Region Uppsala. Sue Mellgrim, SÖFs kliniska rådgivare för lipödem presenterade skillnaden mellan lymfödem och lipödem och beskrev lymfsystemets funktion och metoder som kan främja lymfsystemet.

Läs mer om den nya föreningen.

 
 
Share This