Rehabcenter Sfären i Solna, har fått 6 877 699 kr kronor av Arvsfonden för att i ett samarbete tillsammans med Hobs (Hälsa oberoende av storlek) Svenska Ödemförbundet, Lymf S, och Nka (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga) under tre års tid lyfta lipödem. En del i projektet fokuserar på att ge drabbade kvinnor möjlighet att träffas och få utbildning kring det som de själva kan göra för att påverka sin sjukdom, den andra delen handlar i första hand om kunskapsspridning, både gentemot professionella och mot allmänheten.

Rehabcenter Sfären

Share This