Lipödem – Diagnostik, behandling, upplevelser och erfarenheter

jul 5, 2021 | Lipödemmånaden 2021, Nyheter

På uppdrag av Regeringen (S2019/05315/RS) har SBU utvärderat det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla lipödem.

En artikel om rapporten finns på Dagens Medicin den 2 juli 2021

Rapporten i pdfformat