Vid Göteborgs universitet finns GPCC:s personråd, som består av en grupp personer med sammantaget lång personlig erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård, antingen som patienter eller närstående.  I maj i år valdes SÖF:s ordförande Margareta Haag in i rådet. Rådets medlemmar har erfarenhet av ett stort antal typer av specialistvård för olika diagnoser som t ex diabetes, cancer, hjärtsjukdom, psykiatri och IBD.

Nu finns en broschyr som förklarar vad personcentrerad vård innebär och som du hittar här: Broschyr om personcentrerad vard

GPCC är förkortning av Göteborgs Centrum för personcentrerad vård. Här finns mer att läsa

 

 

d.