Kulturen hittar nya sätt att nå ut när coronaviruset begränsar och isolerar istället för att fylla teatrar och biosalonger. Många kulturutövare och aktörer erbjuder kultur på distans via digitala medier.

Kulturarenan

Ett exempel där man samlar kulturen och når ut digitalt är samlingsplatsen – Kulturarenan, den drivs av Betaniastiftelsen tillsammans med vård- och kulturaktörer över hela landet. Kulturarenan producerar inget eget innehåll utan guidar besökaren vidare till kulturaktörer som till exempel Musik i Syd, Konserthuset Stockholm, Kungliga Operan, Fotografiska och enskilda kulturproducenter.

Enkelt och tillgängligt

Kulturarenan användas av vård- och omsorgspersonal som en del av det vardagliga arbetet och av närstående för att möjliggöra för sina nära och kära att ta del av musik och konst. Det är enkelt och smidigt för den som på grund av minskad rörlighet genom sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan besöka scenerna eller själv söka sina kulturupplevelser, att fortsatt ta del av musik och konst – https://kulturarenan.se/ 

Share This