I Sverige är det vanligt att cancerpatienter drabbas av biverkningar i form av kroniskt lymfödem. Med större kunskap inom vården skulle fler kunna lära sig leva med sjukdomen. Varje år drabbas cancerpatienter av biverkningar i form av kroniskt lymfödem, det vill säga bestående svullnad. Lymfödem kan förekomma i alla kroppsdelar, men vanligast är armar eller ben. Själva svullnaden beror på dåligt avflöde av lymfvätska genom lymfsystemet.

Läs hela artikeln i Kampen mot cancer

Share This