Jämlik vård för personer med lymfödem

sep 30, 2022 | Nyheter

Svenska Ödemförbundet verkar för en jämlik vård för personer med lymfödem.

Vi har medverkat i en artikel, du kan läsa den HÄR.