Stockholms läns landsting meddelar att Förbrukningshjälpmedel i hemmet har stora leveransproblem som uppstått i samband med verksamhetsövergång den 1 juni. Kundtjänsttelefonen har lång kö och alla samtal hinner inte besvaras. Även e-posten har fördröjd svarstid, 

Läs mer här

Share This