En debattartikel i Aftonbladet den 15 maj om hjälpmedel har undertecknats av representanter för 30 organisationer bland annat Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer. Artikeln berör Svenska Ödemförbundet i högsta grad då det gäller förskrivning av kompression och andra hjälpmedel t ex Lymfapress. Läs artikeln här.