Du som är drabbad av lymfödem kan hitta kliniska studier på LE&RN:s (Lymphatic Education & Research Network) hemsida. Kika in där nu och då om det finns något för dig. T ex finns en studie för barn med lymfödem och närstående.

Länk till LE&RN:s hemsida