Då har du rätt att lämna klagomål till IVO, men först måste du ge verksamheten möjlighet att rätta till det du inte är nöjd med, enligt det system som tillämpas i Sverige. 

Så här gör du:

  1. Du vill klaga på vården på Vårdcentralen – då vänder du dig till verksamhetschefen på vårdcentralen med ett skriftligt klagomål. Vården ska svara inom två veckor.
  2. Är du inte inte nöjd med svaret? Verksamhetschefen har inte vidtagit åtgärder?  Då kan du vända dig till din regions patientnämnd. Sök på regionens 1177.
  3. Patientnämnden utreder och besvarar ditt klagomål. Är du inte nöjd med svaret?
  4. Då klagar du till IVO – IVO utreder – du kan inte överklaga ett beslut från IVO.

Har du klagomål på specialistvård, rehabiliteringsmottagning och liknande är det samma rutiner som ovan som gäller.

Vill du informera IVO om fel och brister kan du ringa till deras Upplysningstjänst på tel 010-788 50 00 eller kontakta dem via deras hemsida.