Du kan stödja SÖF på flera sätt bland annat genom att ge en minnesgåva för att hedra en bortgången eller ge en jubileumsgåva för att uppmärksamma nära och käras högtidsdagar.  D

Minnesgåva

Med en minnesgåva kan du hedra minnet av den du saknar samtidigt som du stödjer Svenska Ödemförbundet i vårt arbete med att verka för att alla med kroniska ödem får rätt diagnos och rätt behandling oavsett var man bor i landet.Skänk din minnesgåva genom att fylla i ett formulär. Se länk nedan. Vi skickar ett minnesblad med önskad text till den mottagare du uppger. Beräkna minst tre arbetsdagar för att minnesbladet ska hinna fram till det datum du önskar.

Formulär för minnesgåvor

Gratulationsgåva

Gratulera en närstående eller vän vid exempelvis födelsedag, dop, bröllop eller annat högtidsfirande och skänk samtidigt en uppskattad gratulationsgåva till Svenska Ödemförbundet i jubilarens namn . Fyll i formuläret som finns på länken nedan med den text du önskar, så skickar vi högtidsbladet till jubilaren med din hälsning. Beräkna sju arbetsdagar för att högtidsbladet ska hinna fram till det datum du önskar.

Formulär för gratulationsgåvor

Du kan även ringa oss om du vill ha hjälp med att skänka en gåva. Vi nås på 070-66 662 73  och på mejl info@svenskaodemforbundet.se