SÖF har tagit fram två enkäter som kan hjälpa oss i vårt kunskaps- och påverkansarbete och en enkät om vad du tycker om Lymfan. Dessutom en enkät om lipödem för besvarande av vårdpersonal. Du hjälper oss hjälpa dig genom att fylla i nedanstående enkät/enkäter vars resultat kommer att användas i statistik och i vårt kunskaps- och påverkansarbete.

Enkät om ditt mående

SÖF har i samarbete med Symptoms tagit fram en enkät om din hälsostatus och tillgång till vård. Genom att delta i enkäten hjälper du oss att skapa bättre och mer jämlik vård för alla!

Länk till enkäten

Enkät om kompression och hur nöjd du är med den

Detta är en undersökning för att mäta hur nöjda patienter med diagnoserna lymfödem och/eller lipödem är i samband med utprovning och förskrivning av kompressionsplagg. Enkäten är sammanställd i samarbete med andra europeiska patientföreningar och resultatet kommer att presenteras vi International Lymphoedem Frameworks (ILF) konferens i slutet av november. Om du inte får förskrivet kompression, svara ändå! Då kan vi dokumentera den ojämlika våren i Sverige och i Europa. Besvara enkäten senast den 30 oktober.

Länk till enkäten

Enkät om Lymfan för att vidareutveckla medlemstidningen

SÖF är nyfiken på vad just du vill läsa om och kanske bidra med i tidningen. Svara på några enkla frågor för att hjälpa oss att göra Lymfan ännu bättre. Frågorna tar cirka två minuter att besvara. Vi vill ha dina svar senast den den 11 november.

Länk till enkäten

Europeisk enkät om lipödem att besvaras av vårdpersonal

Enkäten har sammanställts i samarbete med forskare och europeiska patientföreningar i England, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige och USA för att ta fram professionens/vårdpersonalens erfarenheter av lipödem. Vi är tacksamma för din hjälp att nå ut till läkare och annan vårdpersonal med erfarenhet av lipödem.

Be din lymfterapeut/läkare, sjuksköterska, dietist, arbets- eller fysioterapeut gå in på SÖFs hemsida och ladda ned enkäten. Den är viktig för alla personer med lipödem.

Svar senast 30 oktober.

Länk till enkäten