Filmen är en milstolpe där man beskriver Projekt Lipödem och dess utveckling, berättelser av personer med lipödem och samtal med politiker. Syftet med projektet är att lyfta problematiken och verka för att spridning av kunskap om lipödem och att nationella riktlinjer sammanställs för lipödem.

SÖF är en samarbetspartner i Projekt Lipödem som fått stöd av Allmänna arvsfonden.

Länk till filmen

 

Share This