Lipödem utbryter och kan
förvärras i samband med
stora hormonella förändringar

För de allra flesta utbryter lipödem i puberteten. Sjukdomen kan sedan förvärras under andra hormonella förändringar som graviditet och klimakterium. Läs mer om lipödem på Svenska Ödemförbundets hemsida https://www.svenskaodemforbundet.se/faktabank/lipodem-3/