Förlängd europeisk enkät om lipödem att besvaras av vårdpersonal

okt 19, 2021 | Nyheter, Nyheter-Ettan

Enkäten har sammanställts i samarbete med forskare och europeiska patientföreningar i England, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige och USA för att ta fram professionens/vårdpersonalens erfarenheter av lipödem. Vi är tacksamma för din hjälp att nå ut till läkare och annan vårdpersonal med erfarenhet av lipödem.
Be din lymfterapeut/läkare, sjuksköterska, dietist, arbets- eller fysioterapeut gå in på SÖFs hemsida och ladda ned enkäten. Den är viktig för alla personer med lipödem.

Länk till enkäten

Arkiv

Kategorier