Enkät som kartlägger behovet av stöd för dig med lipödem

SÖF är med i ett samarbetsprojekt som pågår under tre år och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projekt Lipödem genomförs i samarbete med Stiftelsen Bräcke Diakoni, Svenska Ödemförbundet (SÖF), lokalföreningen Lymf S Lymf- och lipödemföreningen Stockholms län, Projektet syftar till att öka kunskapen om lipödem och peka på brister i omhändertagandet och i den vård som erbjuds. Projektet har som mål att ta fram verktyg till stöd för personer med lipödem, anhöriga och närstående samt för vårdpersonal i deras omhändertagande av patienter med lipödem.

Projekt Lipödem genomför undersökningen ”Kartläggning av stöd och information till dig med lipödem”. Undersökningen syftar till att ta del av de erfarenheter du har av stödet du fått, information och bemötande, men också inhämta dina synpunkter och hur väl det motsvarar dina behov och önskemål.

För att svara på enkäten gå in på: https://response.questback.com/stiftelsenbrckediakoni/projektlipdemenkt1

Välkommen att delta i undersökningen. Dina svar tas tacksamt och de kommer att behandlas med största varsamhet. Enkäten tar ca 15 minuter att fylla i och några personuppgifter samlas inte in. Du som respondent är helt anonym.

Har du några frågor angående enkäten eller andra funderingar kring projektet så får du gärna höra av dig till projektledare
Christina Ripe: christina.ripe@brackediakoni.se

Längre fram kommer Projekt Lipödem att genomföra fler enkäter med andra fokusområden för att peka på brister i omhändertagandet och behandling av personer med lipödem.

Resultatet kommer att sammanställas och presenteras på projektets kommande lärplattform men också för att informera och sprida kunskap till politiker och beslutsfattare med målsättningen att:

Det som är självklart för alla andra:

  • Att få hjälp
  • Att hjälpen hjälper
  • Att mötas med respekt
  • Att inte behöva förklara
  • Att lätt kunna skaffa sig kunskap
    Också blir självklart för alla med lipödem.

För mer information besök gärna https://www.brackediakoni.se/vara-verksamheter/projekt-lipodem/projekt-lipodem

Share This