Hjälp Professor Jean-Paul Belgrado och hans kollegor att förbättra situationen för personer med lipödem genom att besvara nedanstående enkät. SÖF hoppas att så många som möjligt deltar i enkäten så att det kan byggas en stark grund för mera och fördjupad forskning om lipödem i framtiden.