Undersökning “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019

Begripsam genomför just nu en undersökning som heter “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019”. De vill gärna ta del av de erfarenheter som medlemmar har. Informationen om hur personer med funktionsnedsättning använder internet behöver bli bättre. Statistiska Centralbyrån och Internetstiftelsen i Sverige undersöker regelbundet hur svenskar använder datorer, surfplattor, smarta telefoner och internet men det saknas information om hur det är för personer med olika funktionsnedsättningar. Och ibland är informationen till och med fel.

Begripsams undersökning genomförs med finansiering från Post- och telestyrelsen.

Det går att svara på olika sätt:

Svara på webbenkät:
http://www.begripsam.se/smfoi_ny_2019/

Svara på papper eller bli intervjuad:
Kontakta Kerstin Ivarson Ahlstrand
telefon 0732 30 00 81
mejl kerstin.ahlstrand@begripsam.se

Begripsam kan också besöka särskilda boende, dagliga verksamheter och liknande verksamheter och hjälpa till med att samla in enkätsvar. Begripsam har gjort en liknande undersökning en gång tidigare, år 2017. Då deltog nästan 800 personer med olika diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter.

Resultatet från den undersökningen hittar du här: http://www.begripsam.se/internet/rapporter/

Share This