Stipendiet är på 100 000 kronor och möjliggörs av anslag från SÖF för att stödja forskning inom ödemområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad vårdpersonal. Stipendium bekostar inte medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel.

Metoder för riskbedömning/minimering, metoder för diagnosticering i ett tidigt skede samt utvärdering av behandling av kroniska ödem prioriteras.

Ansökan ska vara SÖF tillhanda senast 1 december.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om stipendiet