Professor Mortimer, medicinsk rådgivare till den engelska patientorganisationen Lymphoedema Support Network (LSN) har sammanställt nedanstående råd för personer med lymfödem. Rådet gäller i stort även för personer med lipödem, Dercums sjukdom och venösa ödem.  

 Det är en god nyhet att Covid-19 vaccinet har introducerats och men ändå så har den engelska patientorganisationen LSN kontaktats av människor som har lymfödem eller riskerar få lymfödem i armarna. Det är väldigt viktigt att du kontaktar din läkare angående din egen individuella situation eftersom du kanske har andra medicinska skäl att ta hänsyn till. Professor Mortimer har varit vänlig att ge sina synpunkter här gällande vaccination för Covid-19 i samband med diagnosen lymfödem. 

De som har lymfödem har generellt sett inte ett nedsatt immunförsvar. Det är endast i de kroppsdelar där man har ett lymfödem som immunförsvaret kan vara nedsatt. I övriga delar av kroppen fungerar immunförsvaret normalt såvida man inte har en väldigt ovanlig ärftlig form av lymfödem som drabbar hela kroppen. Om detta skulle gälla just dig så har du troligen redan informerats om detta. Det är därför ur lymfödemsynpunkt riskfritt att vaccineras mot Covid -19 och den torde fungera på samma sätt som hos alla andra.  

För dem som har lymfödem i en av armarna, eller har risk för detta, bör dock vaccinationen ges i den friska armen. Och för dem som har lymfödem i båda armarna rekommenderas att de båda injektionerna görs antingen i stjärten eller låret.