Cancerstudier i Sverige är en databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Är du forskare kan du registrera din studie i databasen. En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med studiens syfte. Patienten ska därför alltid kontakta sin behandlande läkare för mer information om vad som krävs för att kunna delta i den aktuella studien. Alla kan enkelt söka efter cancerstudier via webbadressen: cancercentrum.se/cancerstudier

Information_Cancerstudier i Sverige_20 (002)