I Göteborg anordnas tre caféträffar under hösten. Här kan du träffa personer som är i samma situation som du, prata och ha det trevligt tillsammans. Träffarna är också ett första steg att starta en lokalförening i Västra Götaland.

Läs mer här om träffarna här.

Share This