Det är dags att lipödempatienternas behov får styra vården

Läs debattartikeln som SÖF:s ordförande, tillsammans med Leif Perbeck, ordförande för Svensk Förening för lymfologi,  skrev i april 2020 i Dagens Medicin. – Vi behöver inte nya svenska studier, då fördröjer man bara införandet av riktlinjer. Hjälp i stället kvinnorna redan i dag, skriver debattörerna. Läs hela artikeln här.

Share This