Välkommen till SÖF:s digitala årsmöte 17 juni kl 17.30-18.30

SÖF:s årsmöte skulle ha hållits den 28 mars, men mötet var tvunget att ställas in på grund av Coronaviruset.
I stället arrangerar nu SÖF årsmötet digitalt tolv veckor efter när det egentligen skulle ha genomförts. Riksdagen fattade nämligen beslut om en lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som utfärdades 3 april  av Justitiedepartementet. Ideella föreningar har ingen specifik lagstiftning men följer i mångt och mycket lagar som handlar om ekonomiska föreningar etc.

I nyhetsbrev som SÖF skickade ut till alla medlemmar den 8 juni 2020 uppmanades du att läsa årsmöteshandlingarna och skicka in eventuella synpunkter på dem senast 12 juni till info@svenskaodemforbundet.se. Årsmöteshandlingarna kommer även att visas på skärm under mötets gång.

En länk till mötet skickas till dig senast den 15 juni tillsammans med anvisningar om hur det digitala mötet kommer att gå till.

Du är varmt välkommen till årsmötet!

Share This