Välkommen till SÖF:s digitala årsmöte

SÖF:s årsmöte skulle ha hållits den 28 mars 2020 i Göteborg i samarbete med lokalföreningen SÖF Västra Götaland, men mötet var tvunget att ställas in på grund av Coronaviruset. I stället arrangerar nu SÖF årsmötet digitalt. Du som inte har egen dator kanske kan be någon närstående hjälpa dig att komma in på mötet eller att du går till ditt bibliotek och får hjälp av dem.

När: den 17 juni 2020 kl 17.30-18.30
Var: online

Anmälan till årsmötet

Anmälan görs här: https://boka.svenskaodemforbundet.se/arsmote2020/

Anmälan görs senast den 10 juni. Har du inte möjlighet att anmäla dig via hemsidan kan du anmäla dig via e-post: info@svenskaodemförbundet.se. När din anmälan inkommit till SÖF får du en bekräftelse på att vi fått din anmälan. Du kommer sedan att få ytterligare ett mejl med en län som tar dig direkt till mötet.

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas här på hemsidan senast 3 juni. Handlingarna kommer att visas på skärmen under mötets gång. Om du har frågor eller synpunkter på årsmötet/årsmöteshandlingarna är du välkommen att kontakta info@svenskaodemforbundet.se före årsmötet dock senast 12 juni.

På grund av Coronavirusets smittspridning beslöt SÖF skjuta upp sitt årsmöte från 28 mars till ett senare datum. De styrelseledamöter som meddelat att de inte ställer upp för omval ville avsluta sina ledamotskap vid det stipulerade datumet för årsmötet. För att de ska känna sig fria från ansvar och styrelsemedverkan beslöt styrelsen att verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 2019 skulle genomgås av revisorn. Revisorn godkände verksamheten för 2019 och föreslog i sin rapport att styrelsen ska få ansvarsfrihet för 2019. Du hittar handlingarna uppe till höger. De kommer att kompletteras med budget och verksamhetsplan 2020 efter den 25 maj.

SÖF tackar de avgående ledamöterna Anders och Gunilla Karlernäs, Karin Andersson och Ida Sandberg.

Årsmöte endast för medlemmar

Som röstberättigad medlem i SÖF räknas ordinarie medlem som erlagt av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgiften ska finnas på SÖF:s bankkonto senast den 3 juni. Här kan du ansök om medlemskap.

Share This