Arja Leppanen, Årets Cancernätverkare 2020 och Margareta Haag.

Årets Cancernätverkare

Årets Cancernätverkare utsågs och gick till Patienternas framstående stödjare, förespråkare och rådgivare Arja Leppanen. Arja var med och bildade Nätverket mot cancer, stöttade patienter som saknade en patientförening och hjälpte dessa att bilda föreningar. Arja har varit processledare för patientsamverkan och för jämlik vård och har utbildat patientföreträdare och hälsoinformatörer. Hon är patienternas patient och har arbetat i och med vården, alltid med patientens fokus i centrum.

NMC representeras i regeringens patientråd tillsammans med 12 andra förbund. Patientrådet har prioriterat frågor om bristen på tillgång och kunskap i den nära vården (primärvård, kommunal omsorg och hemtjänst) och patientsamverkan i vården. Rådet träffas tre gånger per år.

Verksamheten har utökats de senaste åren till medlemskap i Forum for Health Policy, Tobaksfakta och Agenda för välstånd och hälsa, ForskaSveriges medlemsorganisation, samarbete med Genomic Medicine Sweden och All-Can och utreder en utbildning för patientföreträdare tillsammans med EUPATI, den europeiska organisationen för patientorganisationer.

Hedersutmärkelse 2020

I år utdelades en hedersutmärkelse till Göran Hägglund, initiativtagare till Cancerstrategin.

Margareta Haag, ordf. i Nätverket mot cancer, delar ut hedersutmärkelse 2020 till Göran Hägglund, initiativtagare till Cancerstrategin.

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer är en paraplyorganisation som består av tio nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige, där SÖF ingår.

Cirka hälften av SÖF:s medlemmar har sekundärt lymfödem efter cancerbehandling och tillsammans med Nätverket mot cancer kan SÖF verka för att alla patienter ska få rätt vård, på rätt plats och vid rätt tillfälle.
Nätverket genomför egna seminarier och möten tillsammans med andra för att påverka och sprida kunskap.

De viktigaste är Världscancerdagen och Almedalen. NMC verkar för hälsosamma levnadsvanor och prevention, tidig upptäckt, rätt till nuvarande och framtida behandling samt rehabilitering. Det innebär att vi försöker tillse att lymfödem inte utvecklas vare sig vid operation inför cancer men inte heller efter cancerbehandling. Riskutvärdering för lymfödem kan göras inför och efter operation med kontinuerlig uppföljning och ny läkemedelsbehandling reducerar komplikationer.

Vad med oss och utrota lymfödem vid cancer!

Share This