Allt om Lipödem – Kunskapsplattformen

jul 8, 2022 | Nyheter

Allt om Lipödem – Kunskapsplattformen, har drivits av Bräcke Diakoni som har ansökt om och ansvarat för pengarna. Det finansierades med pengar från Allmänna arvsfonden med drygt 7 miljoner kronor under 3 & 1/2 år. Bräcke Diakoni drev Bräcke Sfären i Stockholm, när satsningen startades. Under resans gång har många saker i vår omvärld och inom projektet ändrats. Svenska Ödemförbundet har varit med från projektets start som projektpart tillsammans med Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga och Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms län.

Då vi tvingades anpassa oss efter tidens förändringar blev det viktigt för Bräcke Diakoni att få med så mycket information som möjligt på kunskapsplattformen från det som en gång var Bräcke Sfären. När Bräcke Sfären fanns var det ett av Sveriges ledande behandlingscenter för personer med lymfödem och lipödem och andra kroniska ödem.

Plattformen allt om lipödem innehåller ett fungerande vårdprogram för lipödem som användes på Bräcke Sfären.

Plattformen är till för alla personer med lipödem. Som Rikstäckande Patientorganisation tillfrågades Svenska Ödemförbundet om att förvalta och uppdatera Plattformen två gånger per år i tre år efter att projektet avslutats. Då ingicks ett avtal mellan Svenska Ödemförbundet och Bräcke Diakoni om det.

Planen för Plattformen är att alla som berörs av lipödem ska kunna använda sig av Kunskapsplattformen www.alltomlipodem.se för att förbättra förutsättningarna för vård av lipödem framöver.

För att den visionen ska bli verklighet behöver nu Svenska Ödemförbundet hjälp av alla som berörs av lipödem med att sprida information om och använda sig av det arv från Bräcke Sfären som nu finns tillgängligt för alla berörda av lipödem.

Stöd gärna Svenska Ödemförbundet genom medlemskap och ideellt engagemang i Svenska Ödemförbundet SÖF för att göra det möjligt uppdatera och bevara kunskapsarvet från Bräcke Sfären framöver!

Bli medlem i Svenska ödemförbundet SÖF via följande länk:

Bli medlem