Svenska Ödemförbundet medverkar i en DN-bilagan med rubriken “Kvinnors Hälsa” som kommer ut i dagarna (den trycks 23 maj). I bilagan finns både en artikel och en annons om lymfödem och lipödem. Svenska Ödemförbundet uppmuntrar alla medlemmar att införskaffa bilagan och sprida artikel och annons till alla de känner. Vi vill att kännedom om lymfödem och lipödem ska spridas till vartenda litet barn och till varje gammelmormor och gammelfarfar!

Läs mer: Dagens Nyheter

Share This