Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp i de bedömningar mot normalt förekommande arbete som enligt nuvarande regelverk ska göras vid dag 180 i ett sjukfall. Detta för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I den rådande situationen med stor samhällsspridning av covid-19 har det blivit tydligt att sjukpenningens regelverk i vissa fall inte är tillräckligt flexibelt. Personer med goda förutsättningar att återgå i sitt tidigare arbete riskerar med nuvarande regelverk att nekas fortsatt rätt till sjukpenning.

För att förhindra att fler människor blir av med sin sjukpenning vid dag 180 föreslår regeringen att Försäkringskassan tillfälligt stoppar samtliga 180-dagarsprövningar. Den försäkrade ska även efter den 180:e dagen i sjukfallet få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos den arbetsgivare de har, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

Förordningsändringen ska gälla retroaktivt från den 21 december till dess att tidigare aviserade lagändringar för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft i mitten av mars. Kostnaden för det tillfälliga stoppet bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor.

Pressmeddelande från Socialstyrelsen 21 december 2020.