Lipödemmånaden: Tips och kunskap till vårdgivare om lipödem

jun 14, 2022 | Internationella Lipödemmånaden 2022, Nyheter - Startsidan

Tips och kunskap om lipödem leder till att minska missförstånd och negativa upplevelser inom vården. Läs gärna för att söka vägar att minska patientens symtom och minska följdsjukdomar Från: Plattformen Allt om lipödem https://alltomlipodem.se/for-vardpersonal/.