Nöjdhetsundersökning gällande förskrivning och utprovning av kompressionsplagg

Vad gäller undersökningen?

Detta är en undersökning för att mäta hur nöjda patienter med diagnoserna lymfödem och/eller lipödem är i samband med utprovning och förskrivning av kompressionsplagg. Undersökningen sammanställs i Sverige av patientorganisationen Svenska Ödemförbundet och gäller kompressionsplagg som bärs dagtid. (av standardstorlek eller måttbeställda). Kompressionsstrumpor/ärmar, handskar, tåkompression, ansiktskompression. (Gäller ej: bandagering eller kompression som kan justeras med karborrband.)

Vad är syftet med undersökningen?

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur patienterna upplever proceduren med utprovning av kompressionsplagg; om det förekommer skillnader i hur nöjd man är med sin kompressionsutprovning med avseende på faktorer som 1) vilken typ av kompression det gäller (arm, ben etc) 2) vilken region man bor i och 3) om man måste åka långt eller till en annan region för att få kompressionen utprovad. I övrigt går undersökningen ut på att undersöka nöjdhetsgraden beroende på vilken yrkeskategori som gjort utprovningen och om man som patient fått rätt vägledning när det gäller val av kompression.

Vem kan delta i undersökningen?

Patienter som bor i Sverige och som har diagnoserna lymfödem och/eller lipödem. Undersökningen är frivillig och kan göras av både medlemmar och icke-medlemmar i patientföreningen Svenska Ödemförbundet. Enda kravet är att man måste ha genomgått minst en kompressionsutprovning (standardstorlek eller måttbeställd kompression) Patienten måste vara över 18 år. Man behöver inte uppge namn eller adress för att delta i denna undersökning.

Hur samlas informationen in?

Enkäten använder Google Forms och du kan hitta mer information om användning av Google här: https://policies.google.com/?hl=sv. Svaren registreras via ett datasystem. När Svenska Ödemförbundet bedömer att tillräckligt många personer har fyllt i enkäten för ett komplett resultat, stängs enkäten och undersökningsformuläret förstörs. All data som används för att ta fram resultaten förstörs efter maximalt tre år. Du kommer få möjlighet att läsa alla frågorna innan du bestämmer dig för att delta i undersökningen. Det går inte att ta tillbaka eller ändra svaren efter att de har skickats in eftersom alla svar registreras utan avsändare.

Vad händer med den insamlade informationen?

Resultatet kommer att sammanställas och utvärderas och därefter publiceras i patientföreningen SÖF:s tidskrift Lymfan och på Svenska ödemförbundets facebookgrupp samt på svenska Ödemförbundets hemsida (www.svenskaodemforbundet.se). Den anonymt avlämnade informationen, resultatet och utvärderingen av undersökningen kan också komma att bli publicerade och refererade till i svenska dagstidningar, Dagens Medicin, andra publikationer samt även internationellt. Beroende på vad undersökningen visar kommer Svenska Ödemförbundet att i förekommande fall försöka påverka de sjukvårdsansvariga i Sverige för att förbättra situationen för patienterna när det gäller kompressionsutprovning. För ytterligare frågor angående undersökningen skriv till: info@svenskaodemforbundet.se

Vi tackar för att du vill delta i denna undersökning!

Styrelsen för Svenska Ödemförbundet