Nätverk & Samarbetspartners

För att SÖF ska kunna göra sin röst hörd krävs många medlemmar som påverkar vårdgivare och beslutsfattare. Men det räcker inte. Därför är SÖF medlem i nätverk och organisationer som alla arbetar mot samma mål för sina patientgrupper: att få en jämlik och individanpassad vård oavsett var man bor i landet. Främst är det i cancerrelaterade nätverk, då många av SÖFs medlemmar har fått sitt lymfödem efter cancerbehandling.

SÖF samarbetar även med företag som tillverkar och säljer kompressionsmateriel och andra hjälpmedel som påverkar lymfflödet i positiv riktning. Detta samarbete sker främst genom att företagen deltar i SÖFs seminarier och workshops. Medlemmarna får möjlighet att se vad som finns på marknaden och företagen får träffa sina kunder och utbyta erfarenheter. SÖF förstärker samarbetet med dialogmöten med företagen.

Företagen gör det också ekonomiskt möjligt för SÖF att erbjuda vissa förmåner till medlemmarna bland annat subventionerat deltagande i SÖFs arrangemang. Vissa företag lämnar också rabatter på sin varor till SÖF-medlemmar.

Nätverket mot Cancer

Nätverket mot cancer består av nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige. Det har ett Advisory board bestående av erkända cancerexperter. SÖF är en av huvudmännen i Nätverket mot cancer och SÖFs ordförande är även ordförande i Nätverket mot cancer.

Nätverket arrangerar två stora evenemang varje år, dels ett seminarium under Almedalsveckan i Visby och dels Världscancerdagen i Stockholm. Genom representation i myndigheter och nationella intresseorganisationer t ex Socialstyrelsen, SKL, ForskaSverige!, Leading Health Care, Forum for Health Policy gör SÖF sin röst hörd.

Nätverket anordnar tillsammans med Riksdagens nätverk för jämlik vård riksdagsseminarier.

Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC)

RCC är landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården och består av sex RCC-chefer samt SKLs samordnare för cancerstrategin. Samverkansgruppens uppgift är att verka för en jämlik och kunskapsstyrd cancervård i enlighet med nationella cancerstrategin.
SÖF representeras i Cancercentrum i Samverkan och i några av sex regionala cancercentras (RCC) Patient- och Närståenderåd. Dessutom medverkar SÖF i diagnosspecifika processgrupper och i vårdprogramsgruppen för cancerrehabilitering.

Cancerfonden

Cancerfonden stödjer de cancerprofilerade patientorganisationerna både ekonomiskt och kompetensmässigt genom att bland annat erbjuda Kompetenshöjande föreläsningar, Utbildningstillfällen i psykosociala frågor och samtalsmetodik för organisationernas kontaktpersoner/stödpersoner. De cancerprofilerade patientorganisationerna kan även söka särskilt aktivitetsstöd och utvecklingsstöd via Cancerfondens webbplats.

SÖF är en samarbetsorganisation i Cancerfonden.

International Lymphoedema Framework (ILF)


SÖF ingick 2011 ett avtal med ILF för att tillsammans med ILF bidra till ökad medvetenhet och kunskap om lymfödem samt underlätta för lymfödempatienter att få vård.

ILF är en ideell organisation med syfte att

  • patienten alltid ska vara i centrum av projekten
  • enbart ett samarbete och multidisciplinärt partnerskap mellan alla involverade i lymfödemvård och accepterade som experter, kan leda till en förbättrad vårdkedja för lymfödempatienter
  • förbättring av lymfödemdiagnostik och behandling är en dynamisk process som kräver kontinuerlig forskning och implementering av forskningen i den praktiska vården.
  • internationellt samarbete är nödvändigt.

SÖF representeras i ILF:s utbildningskommitté.

The Lipedema Project Sweden


The Lipedema Project Sweden är en del av ett amerikanskt projekt som förmedlar kunskap om nuvarande diagnos- och behandlingsmetoder, aktuell forskning och möjligheter till utbildning inom lymfologi. De samlar studier, pilotstudier, patientberättelser och erfarenheter av kliniker, lymfterapeuter och kirurger för att kännedom och kunskap om lipödem ska spridas globalt.

Till aktivitetskalendern

Vi anordnar varje år flertalet olika evenemang. Läs mer

Bli medlem nu!

Vi har större möjlighet att påverka ju fler vi är. Läs mer

Filmarkivet

Här har vi samlat filmer om Ödem & egenvård. Läs mer

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Svenska Ödemförbundet.

Epost
Ring oss

070-66 66 273

Adress

Svenska Ödemförbundet
Box 800, 101 36 Stockholm

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Share This